Informatie. Data. Technologie.

ontzorgers voor retail en groothandel

corescan

 • Inzicht en overzicht huidige ICT
 • Architectuur ontwerp
 • (Costed) Roadmap opstellen

15% kostenbesparing
per jaar

corebox

 • Omvangrijke projecten
 • 3 Staps aanpak
 • Zoals loyalty, ERP, POS, e-/m-Commerce

98% on target
realisatie

coremate

 • Single Point of Contact
 • Field Service (Europa)
 • HQ en full store installations

1 uur on-site service
in heel Europa

Referenties waar we trots op zijn

Domino's

Van idee tot uitvoering blijven wij 360° om ons heen kijken en dát maakt het verschil!

360°
ONZE 360° AANPAK HEEFT ALS KLANTVOORDEEL
 • Technologie in het teken van ambitie en is dus geen doel op zich maar een versterking van de UNICITEIT

 • Menselijke maat en verandervermogen zijn altijd in beeld, dus transformatiegericht. PASSIE is de drijfveer van veranderen, laat het ook leuk zijn

 • Processen zijn de rode draad omdat zij de verandering borgen. Goede borging leidt juist tot verhoging van de WENDBAARHEID

 • Architectuur staat centraal in de toekomstvastheid en de wendbaarheid van de informatie. Goede keuzes verhogen de SNELHEID van veranderen

De corescan is een compacte doorlichting van uw business-ICT alignment vertaald naar prestatie-kosten-wendbaarheid

corescan
DE CORESCAN LEVERT DE VOLGENDE RESULTATEN OP
 • Een overzicht van uw lopende verplichtingen (contractenregister)

 • Een overzicht van uw lopende en voorgenomen veranderingen (transformatieregister)

 • Een overzicht van uw huidige ICT-architectuur

 • Een overzicht van uw gewenste ICT-architectuur (o.b.v. uw stip op de horizon)

 • De gap van ‘as is’ versus ‘to be’

 • De roadmap van quick wins en major changes die er nodig zijn

DE CORESCAN HEEFT ALS KLANTVOORDEEL
 • Snelheid van inzicht

 • Panoramisch bekeken, dus vanuit alle perspectieven

 • Lage kosten

 • 1 inzicht in plaats van vele

 • Een partner die daarna ook rekenschap voor uitvoering van het advies neemt

De corebox is een doordachte en pragmatische projectaanpak die u in drie stappen naar de gewenste verandering brengt

corebox 1

Werkt de business case van het voorgenomen project verder uit en leidt tot een betrouwbare indicatie van het werk dat moet gebeuren, de planning in de tijd, de benodigde inspanning van uw organisatie en de externe kosten die er mee gemoeid zijn. En vooral: wat moet er worden gerealiseerd om het business doel te bereiken

corebox 2

Is de detaillering van de uitwerking, in feite alles wat qua transitie (middelenzijde) noodzakelijk is te realiseren. Daarnaast wordt in deze box alle organisatorische voorbereiding getroffen die de gebruikersorganisatie de verandering laat doormaken, de transformatie (menszijde)

corebox 3

Is de overgang van project naar beheer, het live krijgen van de verandering. Zowel in middelen, de koude kant, als in menselijke verandering van de gebruikersorganisatie. Daarnaast borgt deze fase dat de overgang naar functioneel en technisch beheer goed verloopt, inclusief kennisoverdracht o.a. door adequate documentatie

corebox
DE COREBOX LEVERT DE VOLGENDE RESULTATEN OP
 • Een uitgewerkte business case in resultaat, tijd en budget met een zeer hoge voorspelbaarheid in corebox 1

 • Een uitwerking van die business case in processen, systemen en organisatie in corebox 2

 • Een hoogwaardige cutover van implementatie naar live met zo min mogelijk verstoring in corebox 3

DE COREBOX HEEFT ALS KLANTVOORDEEL
 • Voorspelbare kosten, doorlooptijd en deliverables aan het begin van de verandering

 • Juiste inzet van uw eigen staf en de RE staf danwel derden

 • Juiste keuzes van maken, kopen of delen van alle ICT onderdelen bij die verandering

 • Nadrukkelijke aandacht voor zowel transitie (middelen) als transformatie (mens)

 • Doorpak mentaliteit die borgt dat tegenvallers worden opgevangen en opgelost

De coremate is het verlengstuk van uw eigen ICT-staf voor het uitbesteden van informatiemanagement taken

coremate
DE COREMATE LEVERT DE VOLGENDE RESULTATEN OP
 • Een allround, zeer professionele invulling van alle benodigde informatiemanagement rollen

 • Flexibiliteit van inzet en daarmee continuïteitsgarantie op kritische rollen bij bijvoorbeeld ziekte, verloop of afwezigheid

 • Een samenwerkingscontract dat meebeweegt naar noodzaak en dus ‘op maat’ is in kosten en prestatie

 • Inhoudelijke expertise met diepgang

 • Kennisborging via architectuur tools

DE COREMATE HEEFT ALS KLANTVOORDEEL
 • Professionaliteit zonder afdelingsvorming

 • Kosten op maat

 • Beschikbaarheid op maat

 • Flexibel per maand aanpasbaar

 • 1 geheel door collegiale aanpak

 • 24/7 toegang tot een breed scala aan expertise

Retail Experts is sinds 2004 de business-ICT alignment organisatie voor retail en groothandel in België en Nederland

Over ons

Wij opereren als copiloot van uw ICT-management voor advies, projecten en beheer. Wij zijn in al die jaren volledig onafhankelijk gebleven en niet gebonden aan software, hardware of servicepartijen. Iedere keuze die wij samen met u maken is dus enkel in het belang van uw bedrijf. Samen met uw ICT-organisatie vormen wij één naadloos geheel.

Voor onze klanten voeren wij bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit:

 • Doorlichten van de ICT-performance
 • Ontwerp, selectie, realisatie en implementatie van ERP, POS, Time & Attendance, omnichannel concepten en e-commerce platformen
 • Beheer van winkelsystemen in Nederland, België en Frankrijk
 • Roll-outs van Point-of-Sale en Hoofdkantoorautomatisering
 • Winkelinstallaties in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg
 • B2B order management
 • B2C order management
 • B2B loyalty
 • Centraal debiteuren beheer (national accounts)
 • Logistieke optimalisatie en warehouse management
 • Productveredelings operaties (sorting, final assembling)

In de loop van de jaren hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld, samengevat in de CORE-methodiek (Center Of Retail Expertise). Het is een samenstelling van de beste tools & templates uit onze gezamenlijke ervaring, toegespitst op de retail. Hiermee is onze aanpak zowel methodisch goed, alsook pragmatisch genoeg.