SERVICEDESK

Een groot onderdeel binnen onze organisatie is het op grote schaal servicen van winkels.
Door de krapte op de arbeidsmarkt en het vele verloop verkiezen retailers er vaak voor de servicedesk te beleggen bij een partner (outsourcing).
Bij het aannemen van alle inkomende communicatie worden deze calls direct geordend in ons ‘IT Service Management’ systeem, waarna de (aan)vragen of problemen vervolgens binnen de afgesproken kaders opgelost worden.