ROADMAP MANAGEMENT

De uitkomst van onze CoreScan is een duidelijk pad van verandering voor de ICT voor de komende 3 jaar, de roadmap. Wanneer er een GO komt op de uitvoering daarvan is het zaak die roadmap aan te sturen.
Goed Roadmap Management zorgt voor het bereiken van de bedrijfsambitie. Roadmap Management stuurt op samenhang van de individuele veranderingen.

WAT HOUDT ROADMAP MANAGEMENT IN?

Roadmap Management overkoepelt de individuele veranderingen, stelt en bewaakt de prioriteiten en het overall budget.
Een roadmap binnen de retail is niet in beton gegoten.
Goed Roadmap Management blijft voortdurend in de gaten houden of de roadmap moet worden bijgesteld.
De input zijn de marktomstandigheden, uw bedrijfsomstandigheden, de ICT mogelijkheden die zich aandienen en de mate waarin uw organisatie de veranderingen aan kan. Dat laatste is uiterst belangrijk in ons vak:

Techniek inbrengen is 1, maar een echte verandering ontstaat pas wanneer de organisatie ‘mee’ is. Daarom moet een Roadmap Manager ook goede organisatie skills hebben en goed kunnen multi levellen. Wij zorgen daarvoor.

WAT SCHIET DE RETAILER ER MEE OP?

Met het Roadmap Management van Retail Experts verzekeren wij u ervan dat geen onnodige energie, tijd en geld van uw organisatie vloeit naar zaken die geen echte verandering teweeg brengen. Het behoedt voor miscommunicatie, verwarring tussen projecten en project management, het niet meer aangelijnd zijn van de directie (‘waar staan we nou eigenlijk…?’). En daarnaast bewaakt het dat noodzakelijke aanpassingen in de roadmap tijdig worden voorgelegd wanneer de omstandigheden veranderen.

Wilt u meer weten?

Nog niet overtuigd of benieuwd naar meer informatie? Neem gerust contact met ons op.